Specifične učne težave (SUT) tvorijo kontinuum in variirajo od lažjih, zmernih do težjih. Otroci z lažjimi in zmernimi učnimi težavami spadajo v skupino otrok z učnimi težavami. Otroci z težjimi učnimi težavami, pa spadajo v skupino z otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

 

Kavklerjeva pravi, da ima specifične učne težave heterogena skupina otrok in mladostnikov, ki imajo pomembno večje težave, kot vrstniki pri branju, pisanju, aritmetiki itd., čeprav je njihova inteligentnost povprečna ali nadpovprečna. Lahko so celo nadarjeni na nekaterih področjih, kot so glasba, ples, šport itd .

SUT so splošen termin, ki se nanaša na heterogeno skupino motenj, ki se kažejo s pomembnimi težavami pri osvajanju in rabi poslušanja, govora, branja, pisanja, rezoniranja in matematičnih sposobnosti. Te motnje so notranje narave, domnevno posledica disfunkcije v centralnem živčnem sistemu in se lahko pojavljajo preko celega življenjskega obdobja.

Termin primanjkljaji na posameznih področjih učenja(PPPU) označuje (definira) heterogeno skupino primanjkljajev (motenj), ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali z izrazitimi težavami na kateremkoli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in emocionalno dozorevanje.

Primanjkljaji vplivajo na posameznikovo sposobnost interpretiranja zaznanih informacij in povezovanja (integracije) informacij ter tako ovirajo učenje šolskih veščin (branja, pisanja, računanja).

Primanjkljaji  niso primarno pogojeni z vidnimi, s slušnimi ali z motoričnimi okvarami, z motnjami v duševnem razvoju, s čustvenimi motnjami ali z neustreznimi okoljskimi dejavniki, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) se v teku šolanja izražajo na različne načine in prizadenejo mnoge vidike posameznikovega življenja (šolanje ali delo, življenjski ritem ter odnose v družinskem in širšem socialnem okolju).

Termin primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)  lahko nadomestijo tudi ožji termini, ki se pogosto uporabljajo v literaturi in praksi, kot so MOTNJE BRANJA, PISANJA IN RAČUNANJA, LEGASTENIJA, DISKALKULIJA, DISLEKSIJA, DISORTOGRAFIJA, DISGRAFIJA, DISPRAKSIJA, MOTNJE POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOST (ADHD).

Več o specifičnih učnih težavah lahko izveste na naslednjem naslovu

http://www.drustvo-bravo.si/

Ta vnos je bil objavljen v Specifične učne težave. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja