Splošne učne težave imajo učenci, ki imajo največkrat  težave pri osvajanju znanj in spretnosti pri več izobraževalnih predmetih. Ponavadi te otroke odkrijemo, ker imajo bistveno nižje šolske dosežke pri več šolskih predmetih, kot njihovi vrstniki. Prav tako se pojavljajo težave pri osvajanju temeljnih spretnosti  pri pisanju, branju in računanju. Imajo večje govorne in jezikovne težave, slabše socialne spretnosti, lahko pa se pojavljajo tudi znaki emocionalnih in vedenjskih težav.

Pri številnih učencih z izrazitimi in večstranskimi učnimi težavami se pojavijo še sekundarne težave.

Učne težave so lahko posledica nižjih intelektualnih sposobnosti, motnje socialno-emocionalnega prilagajanja, slabše razvite samoregulacijske sposobnosti, sociokulturne prikrajšanosti in drugačnosti, drugojezičnosti, neustreznega in nezadostnega poučevanja, itd.

Učne težave, ki so posledica podpovprečne inteligentnosti, se kažejo predvsem v slabše razvitih miselnih operacijah, ki so potrebne za oblikovanje pojmov (sinteza, analiza, komparacija, diskriminacija, abstrahiranje, generaliziranje) in slabše razvitih spoznavnih funkcijah, ki so osnova, za spoznavno stran pouka (opazovanje oziroma zaznavanje, mišljenje in prenašanje misli v prakso oz. v izkušnje).

Otroci, ki imajo nižje intelektualne sposobnosti težje ločijo bistvo od nebistvenega, imajo slabšo logično sklepanje, težje dojemajo zahtevnejše vsebine, nimajo razvitega abstraktnega mišljenja. Zaradi specifike so pogosto v šoli neuspešni in nemalokrat tudi ponavljajo razred. Slab učni uspeh je prisoten pri skoraj vseh predmetih.

Ta vnos je bil objavljen v Splošne učne težave. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja